Functieonderzoek > Raakproblemen
12345Raakproblemen

Testen

Opgave 15

Gegeven is de functie:
De raaklijn aan gaat door . Stel de vergelijking op van .

Opgave 16

Gegeven is met .

a

Bereken algebraïsch de nulpunten en de extremen van .

b

Bereken algebraïsch de hoeken waaronder de grafiek van de -as snijdt.

c

Er is een lijn door die de grafiek van loodrecht snijdt en een positieve richtingscoëfficiënt heeft. Bereken de coördinaten van het snijpunt van deze lijn met de grafiek van .

verder | terug