Functieonderzoek > Raakproblemen
12345Raakproblemen

Theorie

Gegeven zijn de functies `f` en `g` . De grafieken van `f` en `g` hebben een gemeenschappelijk punt `A(x_A, f(x_A))` . Dan geldt het volgende:

  • als `f'(x_A) = g'(x_A)` dan is `A` een raakpunt en raken beide grafieken elkaar;

  • als `f'(x_A) * g'(x_A) = text(-)1` dan zijn grafieken van `f` en `g` loodrecht snijdend in  `A` .

Gegeven is functie `f` en punt `B(x_B, y_B)` buiten de grafiek van `f` .

Om de vergelijking van een raaklijn aan de grafiek van f door een punt B buiten de grafiek op te kunnen stellen, noem je het raakpunt op de grafiek van `f` punt `P(p, f(p))` .

Voor de richtingscoëfficiënt van een raaklijn `l: y = ax+b` geldt
`a = f'(p) ∧ a = (Delta y)/(Delta x) = (f(p) - y_B)/(p - x_B)`

Uit `f'(p) = (f(p) - y_B)/(p - x_B)` volgen één of meer waarden voor `p` , waarmee je de coördinaten van alle raakpunten `P` kunt berekenen en de vergelijking(en) van de raaklijn(en) kunt opstellen.

verder | terug