Functieonderzoek > Families van functies
12345Families van functies

Toepassen

Opgave 15Twee gelijke omwentelingslichamen
Twee gelijke omwentelingslichamen

Gegeven is de functie . Op de grafiek van ligt het punt . is het vlakdeel ingesloten door de grafiek van , de lijn en de -as. is het vlakdeel ingesloten door de grafiek van , de -as en de lijn . De inhoud van het lichaam dat ontstaat door om de -as te wentelen is gelijk aan de inhoud van het lichaam dat ontstaat door om de -as te wentelen.

Bereken de waarden van en .

verder | terug