Functieonderzoek > Families van functies
12345Families van functies

Voorbeeld 2

Gegeven is de functie getekend op het domein . is een rechthoek met , op de -as, op de grafiek van en op de -as. 

Bereken de maximale oppervlakte van de rechthoek .

> antwoord

De gevraagde oppervlakte is . (Maak eventueel een schets.)

oplossen geeft .

Dit invullen in geeft de maximale oppervlakte van bij .

Opgave 7

Bekijk nog eens het voorbeeld hierboven.

a

Laat zien hoe het functievoorschrift van wordt gevonden.

b

Bereken zelf de maximale oppervlakte.

Opgave 8

Gegeven is de functie . Bereken de maximale oppervlakte van een rechthoek met op de positieve -as, op de positieve -as en op de grafiek van .

Opgave 9

Gegeven zijn de functies en .

De lijn snijdt de grafiek van in en de grafiek van in .

Bereken exact de maximale lengte van lijnstuk als .

verder | terug