Functieonderzoek > Families van functies
12345Families van functies

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is de familie van functies .

a

Toon aan dat voor elke minstens één uiterste waarde heeft.

b

Voor welke waarde van gaat de grafiek van door het punt ?

c

Op welke kromme liggen alle toppen van de grafiek van ? Geef van deze kromme het functievoorschrift.

verder | terug