Functieonderzoek > Families van functies
12345Families van functies

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is de familie van functies .

a

Toon aan dat voor elke minstens één uiterste waarde heeft.

b

Voor welke waarde van gaat de grafiek van door het punt ?

c

Op welke kromme liggen alle toppen van de grafiek van ? Geef van deze kromme het functievoorschrift.

Opgave V2

Gegeven is. De grafiek van en de -as sluiten een vlakdeel in.

a

Bereken de inhoud van het omwentelingslichaam dat ontstaat door om de -as te wentelen.

b

is de grootste rechthoek die binnen vlakdeel past met en beide op de -as.

Bereken de oppervlakte van .

c

Bereken de omtrek van vlakdeel .

verder | terug