Functieonderzoek > Families van functies
12345Families van functies

Inleiding

Je ziet hier een familie van functies. Met welke functie je te maken hebt, hangt af van de waarde van de parameter . Je kunt nu kijken naar de eigenschappen van deze familie van functies. Bijvoorbeeld hoeveel toppen hun grafieken hebben, hoeveel snijpunten met de assen, of er een functie in deze familie waarvan de grafiek raakt aan de -as, ...
Maar je kunt ook een waarde van kiezen en dan vragen naar oppervlakte en omtrek van ingesloten vlakdelen, raaklijnen, e.d.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met families van functies, met parameters dus;

  • met behulp van primitiveren en de grafische rekenmachine booglengtes, oppervlaktes begrensd door grafieken van functies en inhouden van omwentelingslichamen berekenen.

Voorkennis:

  • de karakteristieken van een functie berekenen, ook met behulp van differentiëren en limieten;

  • van eenvoudige functies de primitieve bepalen;

  • met behulp van primitiveren en de grafische rekenmachine booglengtes, oppervlaktes begrensd door grafieken van functies en inhouden van omwentelingslichamen berekenen.

verder | terug