Functieonderzoek > Families van functies
12345Families van functies

Testen

Opgave 16

Gegeven zijn de functievoorschriften en .

a

Bereken exact de snijpunten van de grafieken van en .

b

Bepaal algebraïsch het domein en bereik van .

c

Voor welke waarde van raken beide grafieken elkaar?

Opgave 17

Gegeven is de functie . Het vlakdeel wordt begrensd door de grafiek van , beide co├Ârdinaatassen en de lijn .

a

Bereken de exacte oppervlakte van .

b

Bereken de inhoud van het omwentelingslichaam dat ontstaat als wordt gewenteld om de -as.

c

De lijn snijdt de grafiek van in twee punten. Bereken de waarde van waarvoor de afstand tussen beide punten maximaal is.

verder | terug