Functieonderzoek > Families van functies
12345Families van functies

Theorie

Een familie van functies ontstaat als in het functievoorschrift behalve de variabele `x` die hoort bij de horizontale as, nog een extra variabele voor komt. Die extra variabele heet een parameter. Hiernaast kun je de grafieken van de familie functies met voorschrift `f_p (x) = px^4 - 2x^2` bekijken.

Bij dergelijke families van functies kun je met de bekende differentieer- en primitiveertechnieken allerlei berekeningen uitvoeren op het gebied van extremen en buigpunten berekenen, raaklijnen opstellen, onderzoeken of er van raken sprake is, oppervlakte en omtrek van ingesloten vlakdelen berekenen, inhouden van omwentelingslichamen berekenen, en nog veel meer.

verder | terug