Functieonderzoek > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Achtergronden

Het begrip parameter is al oud: "Een parameter is in de exacte wetenschappen een onbekende of variabele die de uiteindelijke toestand van een systeem, dan wel de uiteindelijke waarde van een uitdrukking bepaalt wanneer deze een waarde toegekend krijgt. De stand van de lichtknop is bijvoorbeeld een parameter van het lichtsysteem in de kamer. De temperatuur en de stand van de thermostaat zijn parameters van het verwarmingssysteem." (bron: Wikipedia, 2017)

In de wiskunde wordt een parameter vooral gebruikt om algemene formules aan te duiden.

Zo is de algemene formule van een lineair of eerstegraads verband `y = ax+b` .
Hierin zijn `a` en `b` de parameters van het lineaire functievoorschrift met een bijpassende grafiek (in dit geval een rechte lijn) in een `Oxy` -assenstelsel.

Zo is een algemene formule van een kwadratisch of tweedegraads verband `y = ax^2 + bx + c` .
Hierin zijn `a` , `b` en `c` de parameters van het kwadratische functievoorschrift met een bijpassende grafiek (in dit geval een parabool) in een `Oxy` -assenstelsel.

En er bestaan nog veel meer algemene formules bij de verschillende standaardfuncties...

In computerprogramma's zoals GeoGebra, maar ook bijvoorbeeld in Excel, kunnen parameters door schuifbalkjes worden weergegeven. Je ziet dan hoe bij functies met parameters de grafiek verandert.

verder | terug