Analytische meetkunde > Coördinaten in het vlak
123456Coördinaten in het vlak

Verwerken

Opgave 10

Gegeven zijn de punten en .

a

Bereken en het midden van .

b

is het midden van lijnstuk . Bereken de coördinaten van .

Opgave 11

Teken de punten , , en in een cartesisch coördinatenstelsel.

a

Toon met een berekening aan dat vierhoek een rechthoek is.

b

Bepaal de coördinaten van het snijpunt van de diagonalen van rechthoek .

c

Bereken de oppervlakte van driehoek .

Opgave 12

Ga uit van de vlieger . De middens van de zijden van deze vlieger vormen een rechthoek (zoals trouwens voor elke vlieger het geval is). Dat kun je met behulp van analytische meetkunde aantonen.

a

Welke eigenschappen heeft een vlieger?

b

Teken een cartesisch assenstelsel met op het snijpunt van de diagonalen van de vlieger. De assen kies je precies langs de diagonalen. Waarom kan dat eigenlijk?

c

De hoekpunten zijn , , en .
Bereken de middens van , van , van en van .

d

Toon aan dat een rechthoek is.

Opgave 13

Gegeven zijn de punten en .

a

Bereken .

b

Bepaal alle roosterpunten waarvan de afstand tot gelijk is aan .

verder | terug