Analytische meetkunde > Coördinaten in het vlak
123456Coördinaten in het vlak

Voorbeeld 2

Je ziet de punten en . Bereken de lengte van met de formule . Toon aan dat je uitkomst klopt.

> antwoord

Je kunt aantonen dat dit klopt door een rechthoekige driehoek te maken en daarin de stelling van Pythagoras toe te passen.

Opgave 7

In het Voorbeeld 2 zijn de punten en gegeven.

a

Laat zien dat de formule voor de lengte van klopt in dit geval.

b

Neem nu en . Bereken met de formule voor de lengte en laat met een tekening zien dat dit inderdaad de juiste lengte oplevert.

Opgave 8

Teken in een assenstelsel de punten , en .

a

Bereken de lengtes van , en .

b

Bewijs dat driehoek rechthoekig is.

c

Noem het midden van punt , het midden van punt , en het midden van punt .
Bereken de coördinaten van de hoekpunten van driehoek .

d

Bewijs dat ook driehoek rechthoekig is.

verder | terug