Analytische meetkunde > Coördinaten in het vlak
123456Coördinaten in het vlak

Testen

Opgave 16

Gegeven zijn de punten `P(text(-)120 , text(-)35 )` en `Q(0 , 12 )` .

a

Bereken de lengte van `PQ` in twee decimalen nauwkeurig.

b

Bereken de afstand van het midden van `PQ` tot de oorsprong van assenstelsel in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 17

Als je in een gelijkbenige driehoek `ABC` met twee benen `AC` en `BC` van `5` cm en `AB=6` cm het midden `P` van `AC` met `B` en het midden `Q` van `BC` met `A` verbindt, krijg je twee lijnstukken die elkaar snijden in punt `S` . Nu geldt `AS:SQ=BS:BP=2 :1` .

Toon dit aan met behulp van een goed gekozen assenstelsel.

verder | terug