Analytische meetkunde > Lijnen
123456Lijnen

Inleiding

Ook lijnen en veel andere meetkundige vormen kun je met een cartesisch coördinatenstelsel omzetten naar formules. Descartes beschreef ze als vergelijkingen in `x` en `y` . Bijvoorbeeld `y = 2x + 3` . Waarschijnlijk denk je daarbij eerder aan functies en grafieken dan aan meetkunde.

Je leert in dit onderwerp:

  • hoe je een rechte lijn kunt beschrijven met een vergelijking van de vorm `px + qy = r` en die lijn dan kunt tekenen;

  • hoe je een vergelijking van de vorm `px + qy = r` kunt herleiden tot `y = ax + b` en omgekeerd;

  • hoe je richtingscoëfficiënt van een rechte lijn in het `Oxy` -vlak berekent.

Voorkennis:

  • werken met het begrip richtingscoëfficiënt (hellingsgetal) van een rechte lijn;

  • werken met cartesische coördinaten;

  • middens en lengtes van lijnstukken berekenen.

verder | terug