Analytische meetkunde > Lijnen
123456Lijnen

Inleiding

Ook lijnen en veel andere meetkundige vormen kun je met een cartesisch coördinatenstelsel omzetten naar formules. Descartes beschreef ze als vergelijkingen in en . Bijvoorbeeld .Waarschijnlijk denk je daarbij eerder aan functies en grafieken dan aan meetkunde.

Je leert in dit onderwerp:

  • hoe je een rechte lijn kunt beschrijven met een vergelijking van de vorm en die lijn dan kunt tekenen;

  • hoe je een vergeliijking van de vorm kunt herleiden tot ;

  • hoe je richtingscoëfficiënt van een rechte lijn in het -vlak berekent.

Voorkennis:

  • werken met het begrip richtingscoëfficiënt (hellinggetal) van een rechte lijn;

  • werken met cartesische coördinaten;

  • middens en lengtes van lijnstukken berekenen.

verder | terug