Analytische meetkunde > Lijnen
123456Lijnen

Toepassen

Opgave 15Symmetrische ster
Symmetrische ster

Bekijk de symmetrische ster die bestaat uit acht even grote lijnstukken. Hij is getekend in GeoGebra. Een van die lijnstukken ligt op de lijn met vergelijking .

a

Stel vergelijkingen op van de lijnen waarop de andere zeven lijnstukken liggen.

b

Bereken de totale omtrek en de totale oppervlakte van de ster. Rond af op twee decimalen.

Opgave 16Loodrechte stand
Loodrechte stand

Gegeven is de lijn , waarbij een willekeurige constante is. Geef een vergelijking van de lijnen die loodrecht op staan.

verder | terug