Analytische meetkunde > Lijnen
123456Lijnen

Testen

Opgave 17

De lijn `l` gaat door `A(text(-)10, 45 )` en `B(15, text(-)5 )` .

a

Stel een vergelijking op van `l` van de vorm `ax + by = c` .

b

Bereken de richtingscoëfficiënt van deze lijn en de snijpunten met de assen.

Opgave 18

Gegeven is de lijn `l: 4x - 5y = 20` .

a

Stel een vergelijking op van de lijn door `P(3, 2 )` die evenwijdig is met `l` .

b

Stel een vergelijking op van de lijn `m` die ontstaat door `l` te spiegelen in de `x` -as.

c

Stel een vergelijking op van de lijn `n` die ontstaat door `l` te spiegelen in de lijn `y=x` .

verder | terug