Analytische meetkunde > Lijnen
123456Lijnen

Theorie

Analytische meetkunde vertaalt vormen naar vergelijkingen. Coördinaten van punten die op de vorm liggen, maken de vergelijking kloppend. Coördinaten van andere punten doen dat niet.

De vergelijking van elke lijn in een cartesisch assenstelsel kan worden geschreven in de vorm `px+qy=r` . Een lijn is recht en heet daarom ook "rechte" .

Speciale gevallen zijn lijnen evenwijdig aan de assen:

  • De vergelijking van een lijn evenwijdig aan de `y` -as is `x=r/p` .
    Deze ontstaat door `q=0` te nemen.

  • De vergelijking van een lijn evenwijdig aan de `x` -as is `y=r/q` .
    Deze ontstaat door `p=0` te nemen.

Elke lijn die niet evenwijdig is aan de `y` -as heeft ook de vergelijking `y=ax+b` . In dat geval is `a` het hellingsgetal of de richtingscoëfficiënt van de lijn en is `b` de `y` -coördinaat van het snijpunt van de lijn met de `y` -as.

verder | terug