Analytische meetkunde > Cirkels
123456Cirkels

Verwerken

Opgave 11

In een cartesisch assenstelsel `Oxy` zijn de punten `A(2, 0)` , `B(7, 3)` en `C(0, 5)` gegeven.

a

Stel een vergelijking op van de cirkel door `C` met middelpunt `A` .

b

Stel een vergelijking op van de cirkel door `B` en `C` waarvan het middelpunt op de lijn `BC` ligt. Onderzoek of deze cirkel ook door `A` gaat.

Opgave 12

Onderzoek of de vergelijkingen bij een cirkel horen. Bereken in dat geval het middelpunt en de straal van die cirkel.

a

`x^2 + y^2 - 8x - 12y = 0`

b

`x^2 + y^2 = 5x`

c

`x^2 + y^2 - 2x + 10y + 52 = 0`

d

`x^2 - 2x + 10y + 52 = 0`

Opgave 13

Gegeven zijn de punten `P(0 , 4)` en `Q(4 , 0)` in een cartesisch assenstelsel `Oxy` .

a

Welk middelpunt heeft de cirkel die door `O` , `P` en `Q` gaat?

b

Stel een vergelijking van deze cirkel op.

Opgave 14

De lijn met vergelijking `2x + 3y = 6` heeft twee snijpunten met de assen, de punten `A` en `B` . Er is een cirkel door deze twee punten waarvan het middelpunt het midden van lijnstuk `AB` is. Stel een vergelijking van deze cirkel op.

Opgave 15

Gegeven is de vergelijking van een cirkel `c_1: x^2 + y^2 + px + 12=0` .

Voor welke waarde van `p` is `c_1` een cirkel met een straal groter dan  `3` ?

Opgave 16

Gegeven zijn de punten `A(0, 0)` en `B(6, 0)` .

Stel de vergelijking op van de cirkel `c` door `A` en `B` met `r = 5` .

verder | terug