Analytische meetkunde > Cirkels
123456Cirkels

Verwerken

Opgave 11

In een cartesisch assenstelsel zijn de punten , en gegeven.

a

Stel een vergelijking op van de cirkel door met middelpunt .

b

Stel een vergelijking op van de cirkel door en waarvan het middelpunt op de lijn ligt. Onderzoek of deze cirkel ook door gaat.

Opgave 12

Onderzoek of de vergelijkingen bij een cirkel horen. Bereken in dat geval het middelpunt en de straal van die cirkel.

a

b

c

d

Opgave 13

Gegeven zijn de punten en in een cartesisch assenstelsel .

a

Welk middelpunt heeft de cirkel die door , en gaat?

b

Stel een vergelijking van deze cirkel op.

Opgave 14

De lijn met vergelijking heeft twee snijpunten met de assen, de punten en . Er is een cirkel door deze twee punten waarvan het middelpunt het midden van lijnstuk is. Stel een vergelijking van deze cirkel op.

Opgave 15

Gegeven is de vergelijking van een cirkel .

Voor welke waarde van is een cirkel met een straal groter dan ?

Opgave 16

Gegeven zijn de punten en .

Stel de vergelijking op van de cirkel door en met .

verder | terug