Analytische meetkunde > Cirkels
123456Cirkels

Voorbeeld 1

Teken in een cartesisch -assenstelsel de cirkel met vergelijking .

> antwoord

Het middelpunt van de cirkel lees je uit de vergelijking af: . Voor de straal geldt: en dus . Je kunt roosterpunten op de cirkel vinden door in te zien dat . Alle punten die rechts of links van en tegelijk onder of boven liggen, zijn roosterpunten van de cirkel. Bijvoorbeeld . Dit kun je gebruiken om de cirkel nauwkeurig te tekenen.

Opgave 3

Bepaal alle roosterpunten op de cirkel .

Opgave 4

Teken in een cartesisch assenstelsel de cirkel met vergelijking . Bepaal alle roosterpunten op deze cirkel.

Opgave 5

Waarom liggen op de cirkel met vergelijking geen roosterpunten?

verder | terug