Analytische meetkunde > Cirkels
123456Cirkels

Voorbeeld 2

Stel een vergelijking op van de cirkel `c` met middelpunt `M(text(-)1 , 3)` die gaat door het punt `P(1 , 2)` .

> antwoord

De vergelijking van een cirkel met middelpunt `M(a, b)` en straal `r` is: `(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2`
Omdat `M(text(-)1 , 3)` , wordt dit: `(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2` .
`P` invullen geeft: `(1 + 1)^2 + (2 - 3)^2 = r^2` . Dus `r^2 = 5` .
De gevraagde vergelijking wordt `(x+1)^2 + (y-3)^2 = 5` .

Opgave 6

Stel een vergelijking op van de cirkel `c` met middelpunt `M(3, 4)` die gaat door punt `P(text(-)1 , 7)` . Laat met een berekening zien dat deze cirkel ook door `O(0, 0)` gaat.

verder | terug