Analytische meetkunde > Cirkels
123456Cirkels

Voorbeeld 2

Stel een vergelijking op van de cirkel met middelpunt die gaat door het punt .

> antwoord

De vergelijking van een cirkel met middelpunt en straal is:
Omdat , wordt dit: .
invullen geeft: . Dus .
De gevraagde vergelijking wordt .

Opgave 6

Stel een vergelijking op van de cirkel met middelpunt die gaat door punt . Laat met een berekening zien dat deze cirkel ook door gaat.

verder | terug