Analytische meetkunde > Cirkels
123456Cirkels

Voorbeeld 3

Teken in een cartesisch assenstelsel `Oxy` de cirkel met vergelijking `x^2 + y^2 - 6x + 4y + 2 = 0` .

> antwoord

Het is niet eenvoudig om het middelpunt en de straal uit de gegeven vergelijking af te lezen. Je kunt beter de vergelijking herleiden met behulp van kwadraat afsplitsen. Omdat `x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9` en `y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4` kun je de gegeven vergelijking schrijven als:
`x^2 - 6x + y^2 + 4y + 2 = (x - 3)^2 - 9 + (y + 2)^2 - 4 + 2 = 0`

En dit geeft:
`(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 11`

De cirkel heeft dus middelpunt `M(3, text(-)2)` en straal `sqrt(11) ~~ 3,32` .

Om hem te tekenen zet je eerst `M` in het assenstelsel. En vervolgens maak je met de passer een cirkel met `M` als middelpunt en straal ongeveer `3,3` eenheden. Er liggen geen roosterpunten op deze cirkel.

Opgave 7

Door kwadraat afsplitsen kun je een cirkelvergelijking in een vorm brengen waarin je middelpunt en straal kunt aflezen.

Bepaal middelpunt en straal van de cirkel `c` met vergelijking: `x^2 + y^2 + 10x - 12y = 0` .

Opgave 8

Gegeven is de cirkel `c` met vergelijking `x^2 + y^2 + 4x - 10y + 29 = 0` . Schrijf de vergelijking van `c` in de vorm `(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2` . Geef het middelpunt en de straal van deze cirkel.

Opgave 9

Gegeven is de vergelijking van cirkel `c: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2` en die van cirkel `d: x^2 - 2x + y^2 - 2y = 0` . Toon aan dat deze twee cirkels over elkaar heen vallen als je ze in een cartesisch assenstelsel tekent.

Opgave 10

Niet altijd levert een vergelijking van de vorm `x^2 + y^2 + ax + by + c = 0` ook echt een cirkel op. Je ziet of dit het geval is als je middelpunt en straal probeert te bepalen door kwadraat afsplitsen.

a

Ga na dat de vergelijking `x^2 + y^2 + 8x + 4y = 0` een cirkel oplevert.

b

Ga na dat de vergelijking `x^2 + y^2 + 8x + 4y + 30 = 0` geen cirkel oplevert.

c

Wat voor figuur hoort er bij de vergelijking `x^2 + y^2 + 8x + 4y + 20 = 0` ?

verder | terug