Analytische meetkunde > Cirkels
123456Cirkels

Verkennen

Opgave V1

Je hebt al kennis gemaakt met vergelijkingen van lijnen. Je weet dat die de vorm `ax + by = c` hebben. Hoe ziet de verzameling van alle punten `P(x, y)` er uit als ze voldoen aan de volgende vergelijking?

a

`y = 2x + 6`

b

`x^2 + y^2 = 25`

c

`x^2 = 4`

d

`y = 25 - x^2`

verder | terug