Analytische meetkunde > Cirkels
123456Cirkels

Testen

Opgave 19

Gegeven is de cirkel `c` met vergelijking `(x-2)^2 + (y+1)^2 =13` .

a

Bepaal middelpunt en straal van deze cirkel.

b

Toon aan dat `A(5 , 1)` op deze cirkel ligt.

c

Toon aan dat `B(1 , 3)` buiten cirkel `c` ligt.

Opgave 20

Bepaal het middelpunt en de straal van de cirkel `c` die is gegeven door `x^2 + y^2 - 6x + 5y = 0` .

Opgave 21

Stel een vergelijking op van de cirkel door de punten `A(1 , 0)` en `B(5 , 0)` waarvan het middelpunt op de lijn `y = 4` ligt. Bepaal alle roosterpunten op deze cirkel.

verder | terug