Analytische meetkunde > Cirkels
123456Cirkels

Theorie

De vergelijking van een cirkel in een cartesisch -assenstelsel met middelpunt en straal is .
Door haakjes wegwerken kun je zo'n vergelijking ook de vorm geven. Het is dan echter lastiger om middelpunt en straal van de cirkel terug te vinden. Daarvoor moet je kwadraat afsplitsen.

Als een vergelijking in en niet in een van deze vormen te schrijven is, dan beschrijft de vergelijking geen cirkel. Kan dat wel, dan krijg je alleen een cirkel als .

verder | terug