Analytische meetkunde > Snijden en raken
123456Snijden en raken

Inleiding

Stel je een uitgestrekt en nogal leeg gebied voor met daarin een rechte weg. Je wilt telefoneren want je weet niet of je de goede kant op rijdt. Maar telefoonmasten hebben een beperkt bereik, bij `T` staat er één met een bereik van `30` km. Tussen welke punten op de weg kun je bellen? Het gaat dus om de snijpunten van een lijn en een cirkel. Bij het berekenen van snijpunten kun je de analytische aanpak van meetkundige problemen goed gebruiken.

Je leert in dit onderwerp:

  • het snijpunt berekenen van twee lijnen;

  • snijpunten berekenen van een lijn en een cirkel;

  • snijpunten berekenen van twee cirkels;

  • vast te stellen wanneer een lijn een cirkel raakt.

Voorkennis:

  • werken met vergelijkingen van (rechte en kromme) lijnen in het platte vlak;

  • systematisch lineaire en kwadratische vergelijkingen oplossen.

verder | terug