Analytische meetkunde > Snijden en raken
123456Snijden en raken

Testen

Opgave 26

Bereken algebraïsch de snijpunten van

a

lijn en lijn

b

lijn en cirkel

c

de cirkel en de cirkel

Opgave 27

Voor welke waarde van hebben de lijnen en geen snijpunt?

Opgave 28

Gegeven cirkel met middelpunt en straal en lijn door de punten en .

a

Bereken de afstand tussen de snijpunten van en in één decimaal nauwkeurig.

b

Er zijn twee lijnen door die cirkel raken. Stel de vergelijkingen van die twee raaklijnen op.

verder | terug