Analytische meetkunde > Snijden en raken
123456Snijden en raken

Testen

Opgave 26

Bereken algebraïsch de snijpunten van

a

lijn `l:x+4 y=12` en lijn `m:2 x-3 y=text(-)20`

b

lijn `l:x+4 y=12` en cirkel `c: (x-7) ^2 + (y+3) ^2 =34`

c

de cirkel `c: (x-7) ^2 + (y+3 ) ^2 =34` en de cirkel `k:x^2 + (y+3) ^2 =13`

Opgave 27

Voor welke waarde van `p` hebben de lijnen `2 x+7 y=28` en `px-y=15` geen snijpunt?

Opgave 28

Gegeven cirkel `c` met middelpunt `M(2, 1 )` en straal `4` en lijn `l` door de punten `(0 , 3 )` en `(5 , 0 )` .

a

Bereken de afstand tussen de snijpunten van `l` en `c` in één decimaal nauwkeurig.

b

Er zijn twee lijnen door `(0, 6)` die cirkel `c` raken. Stel de vergelijkingen van die twee raaklijnen op.

verder | terug