Vectoren en goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Inleiding

Bij schepen en vliegtuigen speelt naast de snelheid ook de koers een belangrijke rol. Die koers wordt vastgelegd door de hoek ten opzichte van het noorden. In feite heb je het bij beide over een snelheidsvector, een combinatie van snelheid (de lengte van de pijl) en koers (de richtingshoek).

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip vector kennen met een draaihoek en een lengte;

  • vectoren in componenten ontbinden en werken met componenten van vectoren;

  • vectoren optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met een getal.

Voorkennis:

  • werken met co√∂rdinaten;

  • meetkundige begrippen zoals: loodrecht, evenwijdig, hoek, afstand, e.d., gebruiken.

verder | terug