Vectoren en goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Voorbeeld 3

Bekijk de vectoren en

en worden opgeteld tot .
Dit heet de "staart aan kop" -methode.
Op dezelfde manier maak je .

Opgave 7

Bekijk in Voorbeeld 3 hoe je vectoren kunt optellen en aftrekken en vermenigvuldigen met een getal. Gebruik de gegeven vectoren.

a

Teken de vector en bepaal de kentallen ervan.

b

Teken de vector en bepaal de kentallen ervan.

c

Teken de vector en bepaal de kentallen ervan.

d

Teken de verschilvector van en en bepaal de kentallen ervan.

Opgave 8

Gegeven zijn de punten en en de vectoren en in een cartesisch assenstelsel.

a

Laat zien dat .

Gegeven zijn de punten en en de vectoren en in een cartesisch assenstelsel.

b

Laat zien dat .

verder | terug