Vectoren en goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Practicum

Practicum: GeoGebra IV

Je kunt GeoGebra heel goed gebruiken om rechten en krommen met een gegeven vergelijking in beeld te brengen. Je ziet dan meteen of er snijpunten zijn. En met GeoGebra kun je gemakkelijk snijpunten van twee (rechte of kromme) lijnen in de figuur aangeven.

  • Vector tussen twee punten: Maakt een vector van het eerst aangeklikte punt naar het tweede punt.

  • Vector met beginpunt: Maakt een vector vanuit een aangeklikt punt die gelijk is aan de aangeklikte vector. Dit gebruik je vooral om gelijke vectoren te maken.

  • Algebra├»sche invoer van een vector met gegeven kentallen: v=(-5,2) geeft de vector vanuit de oorsprong van het assenstelsel. Merk op dat GeoGebra vectoren en co├Ârdinaten op dezelfde manier noteert!

verder | terug