Vectoren en goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Testen

Opgave 18

Gegeven zijn de vectoren en .

a

Bereken de lengte van beide vectoren in twee decimalen nauwkeurig.

b

Bereken de richtingshoek van beide vectoren in graden nauwkeurig.

c

Bereken de kentallen van de vectoren en .

d

Bereken de kentallen van de vector zo, dat .

Opgave 19

Gegeven zijn de punten en .

a

Bereken en de hoek die met de positieve -as maakt, zo nodig in één decimaal.

b

is even lang als maar heeft een richtingshoek van met de positieve -as. Bepaal de coördinaten van .

verder | terug