Vectoren en goniometrie > Sinus, cosinus en tangens
123456Sinus, cosinus en tangens

Inleiding

Een vliegtuig legt `500`  km af met een koers van `30^@` ten opzichte van het noorden. Hoeveel km verplaatst het vliegtuig zich in noordelijke richting? Dit kun je nauwkeurig berekenen met behulp van goniometrie. Er is immers sprake van een rechthoekige driehoek. Maar wat als de windrichting bijvoorbeeld `120^@` is?

Je leert in dit onderwerp:

  • sinus, cosinus en tangens gebruiken bij vectoren;

  • sinus, cosinus en tangens van hoeken boven de `90^@` gebruiken.

Voorkennis:

  • werken met goniometrische verhoudingen in rechthoekige driehoeken;

  • vectoren met gegeven richting en lengte tekenen en de componenten bepalen door meting;

  • van vectoren gegeven door hun `x` - en `y` -componenten de lengte en de richtingshoek berekenen.

verder | terug