Vectoren en goniometrie > Sinusregel
123456Sinusregel

Inleiding

Niet altijd zijn driehoeken netjes voorzien van een rechte hoek. Om toch met `sin` , `cos` of `tan` te kunnen werken heb je dan hulplijnen nodig die voor rechte hoeken zorgen. Bovendien moet je dan een aantal berekeningsstappen zetten. De sinusregel maakt het rekenwerk wat eenvoudiger...

Je leert in dit onderwerp:

  • de sinusregel gebruiken.

Voorkennis:

  • werken sinus, cosinus en tangens;

  • werken met hoeken groter dan `90^@` .

verder | terug