Vectoren en goniometrie > Sinusregel
123456Sinusregel

Toepassen

Om de positie van een bepaald punt in kaart te brengen, werkten landmeters vroeger met de sinusregel. Daartoe werden de afstanden tot vanuit bekende punten berekend. Door omcirkelen vanuit die bekende punten kon op de kaart worden aangegeven. Deze procedure heette "voorwaartse insnijding" . Deze methode werkt alleen in de "lagere geodesie" , de landmeetkunde waarbij het aardoppervlak als plat kan worden beschouwd.

Opgave 16

Stel dat en de bekende punten zijn. Ze liggen m uit elkaar. Je wilt de positie van bepalen. Je meet de hoeken en : en .

Bereken nu de lengtes van en .

Opgave 17

Iemand wil de hoogte van een toren weten. Hij gaat een stuk van de toren vandaan staan en meet de hoek tussen de horizontale richting en de richting naar de spits van de toren (punt ). Deze hoek is . Dan loopt hij m verder van de toren vandaan en meet de hoek naar de top opnieuw; de nieuwe hoek is nu .

a

Maak een schets van deze situatie met de gegevens die bekend zijn. Ga er daarbij vanuit dat beide hoeken op m boven de grond zijn gemeten.

b

Bereken de hoogte van de toren in meter nauwkeurig. (Opmerking: er is een oplossing van dit probleem waarbij je de sinusregel gebruikt, maar er is wel een oplossing te bedenken waarbij dit niet hoeft. Kun je beide oplossingen vinden?)

De Nederlandse meetkundige Sybrandt Hansz. Cardinael (1578–1647) bedacht een manier om de hoogte van een toren te bepalen. Je hebt er zelfs geen hoeken voor nodig. Hier zie je hoe hij te werk ging. De toren is en er ligt een spiegel op de grond in . Je zet bij een verticale stok zo, dat de top van de toren in de spiegel gezien kan worden vanuit . Vervolgens bepaal je de plaats van punt zo, dat vanuit de top juist boven de stok in het verlengde van gezien kan worden. Als je de lengtes van , en kent, kun je de hoogte van de toren berekenen.

c

Bereken de hoogte van de toren als , en .

verder | terug