Vectoren en goniometrie > Sinusregel
123456Sinusregel

Voorbeeld 1

Bekijk de constructie van met , en . Bereken de lengte van .

> antwoord

Merk eerst op dat .

Hieruit volgt: .

Opgave 5

In Voorbeeld 1 zie je de constructie van als gegeven is , en cm.

a

Construeer zelf deze driehoek.

b

Waarom is het voor het berekenen van de lengte van nodig om te berekenen?

c

Controleer dat inderdaad .

Opgave 6

Bereken de zijde waar het vraagteken bij staat.

Opgave 7

Je kunt de sinusregel op meerdere manieren schrijven. Bijvoorbeeld ook zo: .
Bedenk nog twee manieren waarop je de sinusregel kunt schrijven.

Opgave 8

In deze rechthoekige driehoek kun je de lengte van berekenen met behulp van de sinusregel.

a

Laat zien hoe dat gaat.

b

Bereken ook zonder de sinusregel te gebruiken.

verder | terug