Vectoren en goniometrie > Sinusregel
123456Sinusregel

Voorbeeld 1

Bekijk de constructie van met °, ° en .
Bereken de lengte van en .

> antwoord

Merk eerst op dat °.

Hieruit volgt .


Hieruit volgt .

Opgave 5

Bestudeer uit het voorbeeld.

a

Teken deze driehoek.

b

Waarom is het voor het berekenen van de lengte van nodig om te berekenen?

c

Controleer dat .

Opgave 6

In de rechthoekige driehoek kun je de lengte van berekenen met behulp van de sinusregel.

a

Laat zien hoe dat gaat.

b

Bereken ook zonder de sinusregel te gebruiken.

Opgave 7

Je kunt de sinusregel op meerdere manieren schrijven. Bijvoorbeeld zo: .
Bedenk nog twee manieren waarop je de sinusregel kunt schrijven.

Opgave 8

Bereken in de figuren de zijde waar het vraagteken bij staat.
Vierhoek is een symmetrische pijlpuntvlieger.

verder | terug