Vectoren en goniometrie > Sinusregel
123456Sinusregel

Voorbeeld 2

Bekijk de constructie van met °, en . heeft twee mogelijke lengtes. Geef aan de hand van de eigenschappen van de sinus de mogelijke waarden van en . Bereken de mogelijke lengtes van .

> antwoord

De sinusregel geeft:

Gebruik en dit geeft: .
Er zijn twee driehoeken mogelijk, wat de constructie ook laat zien.
Voor geldt: .
De sinusregel toepassen geeft: .

Opgave 9

Teken met °,  cm en  cm. Construeer de twee mogelijke driehoeken en bereken telkens de lengte van .

Opgave 10

Teken heeft ,  cm en  cm. Construeer de twee mogelijke driehoeken en bereken voor allebei de lengte van .

Opgave 11

Voor geldt , en °.

a

Toon aan dat .

b

Welke hoeken voldoen aan ?

c

Bereken de lengte van .

verder | terug