Vectoren en goniometrie > Sinusregel
123456Sinusregel

Voorbeeld 2

Bekijk de constructie van met , en . Bereken de lengte van .

> antwoord

De sinusregel geeft:

Hieruit volgt: .
Nu zijn er twee hoeken die hieraan voldoen: .
En daarom zijn er twee driehoeken mogelijk, wat de constructie ook laat zien. Van deze driehoeken is .
Pas je nog een keer de sinusregel toe, dan vind je: .

Opgave 9

heeft , cm en cm. Construeer de twee mogelijke driehoeken en bereken voor allebei de lengte van .

Opgave 10

Van een is , en .

a

Toon aan dat

b

Welke hoeken voldoen aan ?

c

Je berekent hoeken uit een driehoek. Welke hoek voldoet?

d

Bereken nu de lengte van .

verder | terug