Vectoren en goniometrie > Sinusregel
123456Sinusregel

Testen

Opgave 18

Bereken (exact indien mogelijk) in de twee onderstaande figuren de lengte van het lijnstuk waar een vraagteken bij staat.

Opgave 19

Gegeven is met , cm en cm. Construeer de twee mogelijke driehoeken en bereken telkens de lengte van in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug