Vectoren en goniometrie > Sinusregel
123456Sinusregel

Testen

Opgave 19

Gegeven is `△DEF` met `| DE |=4`  cm, `∠D=30` ° en `∠E=70` °. Bereken de lengte van `DF` in twee decimalen.

Opgave 20

Bereken (exact indien mogelijk) in de twee onderstaande figuren de lengte van het lijnstuk waar een vraagteken bij staat.

Opgave 21

Teken `△ABC` met `∠B=40` °, `| BC |=8`  cm en `| AC |=6`  cm. Construeer de twee mogelijke driehoeken en bereken telkens de lengte van `AB` in mm nauwkeurig.

verder | terug