Vectoren en goniometrie > Inproduct
123456Inproduct

Inleiding

Dit zijn condenssporen van vliegtuigen. Als een vliegtuig met een constante snelheid en een vaste koers beweegt ontstaan ze bij mooi weer in hogere luchtlagen. Door de "bewegende" snelheidsvector ontstaan er lijnen in de lucht. Soms lijken ze loodrecht op elkaar te staan. Hoe kun je bepalen welke hoek twee vectoren met elkaar maken?

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip in(wendig)product van twee vectoren;

  • de hoek tussen twee vectoren in een cartesisch assenstelsel berekenen vanuit hun inproduct;

  • werken met richtingsvectoren van lijnen.

Voorkennis:

  • werken met vectoren (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen met een getal)

  • werken met kentallen van vectoren;

  • de begrippen sinus, cosinus, tangens en de cosinusregel.

verder | terug