Vectoren en goniometrie > Inproduct
123456Inproduct

Testen

Opgave 18

Bereken met behulp van het inproduct de hoek tussen de lijnen `l` door `A(text(-)3 ,2 )` en `B(5 ,1 )` en `m` met vergelijking `x+2 y=24` in graden nauwkeurig.

Opgave 19

Gegeven is de vierhoek `PQRS` met `P(text(-)27,21 ),Q(23 ,21 ),R(33 ,51 )` en `S(3 ,61 )` .

a

Toon aan dat deze vierhoek een vlieger is.

b

Bereken de grootste hoek van deze vierhoek.

c

`A,B,C` en `D` zijn de middens van de opeenvolgende zijden van de vlieger. Wat voor bijzondere vierhoek is `ABCD` ? Toon dit ook aan!

verder | terug