Parametervoorstellingen > Parametervoorstelling
123456Parametervoorstelling

Inleiding

Je hebt al gewerkt met vergelijkingen van lijnen en cirkels. Maar je kunt ze ook op een totaal andere manier beschrijven. Je vat daarbij de lijn of de cirkel op als de figuur die ontstaat door het bewegen van een punt in een assenstelsel afhankelijk van de "tijd" . In deze applet kun je punt `P` bewegen.

Je leert in dit onderwerp:

  • hoe je met een plaatsvector en een richtingsvector lijnen kunt beschrijven en er vectorvoorstellingen/parametervoorstellingen van maakt;

  • vergelijkingen van lijnen omzetten in vectorvoorstellingen/parametervoorstellingen en omgekeerd;

  • vectorvoorstellingen/parametervoorstellingen van lijnen toepassen bij berekeningen.

Voorkennis:

  • met vectoren rekenen, het inproduct van twee vectoren gebruiken;

  • werken met vergelijkingen van lijnen en cirkels.

verder | terug