Parametervoorstellingen > Parametervoorstelling
123456Parametervoorstelling

Toepassen

Opgave 15Bewijs: drie zwaartelijnen door één punt
Bewijs: drie zwaartelijnen door één punt

Door de assen verstandig te kiezen kun je elke driehoek `ABC` beschrijven met de hoekpunten `A(a,0 ),B(b,0 )` en `C(0 ,c)` .

Een zwaartelijn in een driehoek is een lijn door een hoekpunt en het midden van de tegenoverliggende zijde. Toon aan dat alle drie de zwaartelijnen door één punt gaan. Druk de coördinaten van dit punt uit in `a` , `b` en `c` .

verder | terug