Parametervoorstellingen > Lijnen en cirkels
12345Lijnen en cirkels

Verwerken

Opgave 8

Gegeven zijn de twee cirkels en door

en
: .

a

Bereken de coördinaten van de snijpunten van met de assen.

b

Bereken de snijpunten van en .

c

Bereken van het exacte middelpunt en de exacte straal en stel een parametervoorstelling van op. Teken beide cirkels in één figuur.

Opgave 9

Teken in een assenstelsel de punten , en .

a

Stel een parametervoorstelling op van de lijn door en .

b

Stel een parametervoorstelling op van de cirkel door , en .

Opgave 10

Een cirkel is gegeven door de parametervoorstelling en , met . snijdt de assen in de punten , , en .
Bereken de grootste afstand tussen twee van die vier punten.

Opgave 11

Bereken (indien mogelijk) de straal en de coördinaten van het middelpunt van deze cirkels en stel een parametervoorstelling van de cirkels op.

a

b

c

d

Opgave 12

Gegeven is de cirkel : door en en de lijn : .

a

Bereken in twee decimalen nauwkeurig de lengte van het lijnstuk als en de snijpunten van met cirkel zijn.

b

Toon aan dat vierhoek (of , afhankelijk van wat je en wat je hebt genoemd) een ruit is.

verder | terug