Parametervoorstellingen > Lijnen en cirkels
123456Lijnen en cirkels

Inleiding

Je ziet hier een cirkel en een lijn gemaakt in GeoGebra.

Cirkels en lijnen kun je algebraïsch weergeven door vergelijkingen en door vectorvoorstellingen (ook wel parametervoorstellingen). Maar wanneer stelt een vergelijking of een vectorvoorstelling nu een cirkel en wanneer een (rechte) lijn voor?

Je leert in dit onderwerp:

  • wanneer een vergelijking of een parametervoorstelling een rechte lijn of een cirkel beschrijft;

  • uit een vergelijking of een parametervoorstelling middelpunt en straal van een cirkel halen;

  • snijpunten berekenen bij lijnen en cirkels.

Voorkennis:

  • werken met vergelijkingen van lijnen en cirkels en vectorvoorstellingen van lijnen;

  • werken met het inproduct van twee vectoren.

verder | terug