Parametervoorstellingen > Lijnen en cirkels
123456Lijnen en cirkels

Testen

Opgave 14

Gegeven zijn de cirkels `c_1 :x^2 +y^2 =12 x-10` en `c_2` met middelpunt `M_2 ( 4 ,2 )` en straal `sqrt( 10 )` .

a

Bereken het middelpunt `M_1` en de straal van `c_1`

b

Stel een parametervoorstelling op van `c_2` .

c

Bereken de snijpunten `A` en `B` van `c_1` en `c_2` .

Opgave 15

Bereken de snijpunten van de cirkel `c` gegeven door `x=text(-)2 +5 sin( t )` en `y=4 +5 cos( t )` (met `0 ≤t≤2 π` ) en de lijn `l` met vergelijking `y=x` .

verder | terug