Parametervoorstellingen > Hoeken en afstanden
123456Hoeken en afstanden

Inleiding

Nu je lijnen zowel door vergelijkingen als vectorvoorstellingen of parametervoorstellingen kunt weergeven, wordt het berekenen van de hoek tussen twee lijnen meestal gedaan vanuit de twee richtingsvectoren. Je gebruikt daarbij het inproduct.
Daar kun je ook gebruik van maken om een lijn loodrecht op een andere lijn te bepalen. Dat is dan weer handig bij het berekenen van afstanden.

Je leert in dit onderwerp:

  • de (scherpe) hoek tussen twee lijnen te berekenen;

  • een vectorvoorstelling en een vergelijking van een loodlijn op een bepaalde lijn te bepalen;

  • de afstand van een punt tot een lijn en tussen twee evenwijdige lijnen te berekenen.

Voorkennis:

  • werken met vergelijkingen en vectorvoorstellingen/parametervoorstellingen van lijnen en cirkels;

  • werken met het inproduct van twee vectoren.

verder | terug