Parametervoorstellingen > Raaklijnen
123456Raaklijnen

Theorie

Een raaklijn aan een cirkel `c` in een punt `P` op die cirkel staat loodrecht op de vector `vec(MP)` , waarin `M` het middelpunt van de cirkel `c` is.

Hiervan kun je gebruik maken als je een vergelijking of een vectorvoorstelling/parametervoorstelling van zo'n raaklijn wilt maken. `vec(MP)` is een normaalvector van de raaklijn. En daarmee kun je de vergelijking ervan maken omdat deze raaklijn ook door het gegeven punt `P` moet gaan.

Heb je te maken met raaklijnen waarvan je het raakpunt niet weet, dan gebruik je andere middelen om vergelijkingen of vectorvoorstellingen/parametervoorstellingen op te stellen. Meestal werk je dan met de discriminantmethode.

verder | terug