Parametervoorstellingen > Berekeningen met cirkels
123456Berekeningen met cirkels

Testen

Opgave 18

Een cirkel met het middelpunt op de lijn `l: x + 2y = 12` raakt de `x` -as en de `y` -as.

a

Stel een vergelijking van deze cirkel op.

b

Bereken de hoek waaronder deze cirkel de lijn `k: x + y = 12` snijdt.

c

Bereken de afstand van deze cirkel tot de lijn door `A(0, 12)` en `B(24, 0)` .

Opgave 19

De punten `A(text(-)2,0 )` , `B(0, text(-)4 )` , `C(2,0 )` en `D(0,4 )` zijn hoekpunten van een ruit `ABCD` . De ingeschreven cirkel van deze ruit is de cirkel die alle vier de zijden raakt. Stel een vergelijking van deze cirkel op.

verder | terug