Parametervoorstellingen > Berekeningen met cirkels
123456Berekeningen met cirkels

Theorie

Onder de hoek tussen twee lijnen versta je de hoek tussen hun twee richtingsvectoren. Die hoek kun je met het inproduct van twee vectoren berekenen.

Onder de hoek tussen een lijn en een cirkel versta je de hoek tussen de richtingsvector van de lijn en de richtingsvector van de raaklijn in één van beide snijpunten.

Onder de hoek tussen twee cirkels versta je de hoek tussen de richtingsvectoren van de raaklijnen aan deze cirkels in één van beide snijpunten.

De afstand tussen een punt en een cirkel `c` met middelpunt `M` en straal `r` bereken je door van de afstand van het punt tot `M` de straal af te trekken: `text(d)(P, c) = |PM| - r` .

De afstand tussen een twee cirkels `c_1` en `c_2` met middelpunten `M_1` en `M_2` en straal `r_1` en `r_2` bereken je door van de afstand tussen beide middelpunten de stralen af te trekken: `text(d)(c_1, c_2) = |M_1 M_2| - (r_1 + r_2)` .

verder | terug