Parametervoorstellingen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 7Bissectrice
Bissectrice

De deellijn (of bissectrice) van een hoek is de lijn die de hoek in twee gelijke delen verdeelt. De lijnen `l: y=0` en `m: y=2 x` maken een scherpe hoek met elkaar. Punt `P( x, y )` is een punt van de deellijn van deze hoek.

a

Stel een vergelijking op van deze deellijn (benaderingen in drie decimalen nauwkeurig).

b

Toon aan dat elk punt van deze deellijn dezelfde afstand heeft tot lijn `l` als tot lijn  `m` .

Opgave 8Een cirkel uit een driehoek
Een cirkel uit een driehoek

Uit een gelijkzijdige driehoekige lap stof met zijden van `4` dm wil je een zo groot mogelijke cirkelvormige lap stof snijden.

Maak een assenstelsel met `A(text(-)2 , 0)` , `B(2 , 0)` en `C(0 , 4)` en bereken de straal van de ingeschreven cirkel.

verder | terug