Parameterkrommen > Lissajousfiguren
12345Lissajousfiguren

Toepassen

Opgave 15Cirkel en lijn
Cirkel en lijn

Een punt doorloopt met een snelheid van m/s een cirkel met een straal van m. Neem als middelpunt van deze cirkel in een -assenstelsel met eenheden op de assen van m. Het punt start op in .

a

Stel een parametervoorstelling van de baan van op.

Een ander punt beweegt met m/s in een rechte lijn vanaf het punt (op ) naar het punt .

b

Stel een parametervoorstelling van deze beweging op.

c

Onderzoek met je grafische rekenmachine of en met elkaar botsen.

d

De twee krommen hebben twee snijpunten. Bereken die snijpunten algebraïsch in één decimaal nauwkeurig.

verder | terug