Parameterkrommen > Lissajousfiguren
12345Lissajousfiguren

Verkennen

Opgave V1

Met deze applet kun je Lissajousfiguren met een parametervoorstelling van de vorm ( x , y ) = ( 2 cos ( a t ) , 2 sin ( b t ) ) maken door de tijd t vooruit te bewegen. Experimenteer maar even. a en b kun je instellen (alleen gehele getallen).

a

Hoe maak je een cirkel?

Een uiterste punt is een punt waarvoor x ( t ) en/of y ( t ) maximaal of minimaal is.

b

Hoe hangt het aantal keerpunten af van a en b?

verder | terug