Parameterkrommen > Lissajousfiguren
12345Lissajousfiguren

Testen

Opgave 16

Een kromme is gegeven door de parametervoorstelling .

a

Welke waarden kunnen en aannemen?

b

Breng de kromme in beeld op je grafische rekenmachine. Waarom is dit een Lissajousfiguur?

c

Bereken de exacte snijpunten van met de beide assen.

d

Bereken algebra├»sch alle punten waarin de -co├Ârdinaat maximaal of minimaal is in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 17

Voor elk punt van de kromme uit de voorgaande opgave geldt .
Toon dit aan.

verder | terug